TARIEVEN/ LESGELDEN >>


Tarieven 2021

Inschrijfgeld: € 20,00

Les van 25 minuten (max.2 kinderen): €. 18,50 p.p.p.les. (A-opleiding).     

Les van 45 minuten (max.4 kinderen): €. 27,15 p.p.p.les. (B/C-opleiding)

Diplomazwemmen wordt voorafgegaan aan proefzwemmen. Dit gebeurt in het zwembad van Beek.

De kosten voor dit proef -en diplomazwemmen samen zijn €45,00.

Deelname aan zowel proef- als diplomazwemmen zijn verplicht!

 

​Een lesjaar heeft 40 lesweken verdeeld over 5 blokken. In de eerste week wordt het komende blok betaald!
De prijs is afhankelijk v/h aantal lessen in het blok, dit kan zelfs per lesdag verschillen.

 

Let op:

Er wordt telkens een blok vooruit betaald.

Gemiste lessen mogen (mits tijdig afgemeld!) altijd worden ingehaald en er wordt geen lesgeld terugbetaald! 

Bijdrage inwoners Eijsden-Margraten diploma A.

Het college vindt de zwemveiligheid van groot belang en wil alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Eijsden-Margraten in aanmerking laten komen voor een vergoeding voor het behalen van het A diploma, ongeacht in welke zweminrichting zij deze diploma behalen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld om een vergoeding van € 100,- te verstrekken als tegemoetkoming in de door aanvrager gemaakte kosten van het particulier leszwemmen. Elk kind dat binnen de gemeente Eijsden-Margraten woont en bij een zweminrichting binnen de gemeentegrens het zwemdiploma A behaalt (dus ook bij Aquarijntje), komt in aanmerking voor de stimuleringssubsidie van 100 euro.

De €100,- wordt verstrekt bij het overleggen van het behaalde A diploma (erkend volgens zwem ABC) en kan ook een stimulans zijn om verder te gaan voor het B diploma.
Dit geldt overigens alleen voor het A diploma.

Het aanvraagformulier is via de web-site van de gemeente Eijsden-Margraten beschikbaar.

Inloggen via DigiD en scannen van het diploma is noodzakelijk

Zwemschool Aquarijntje

Opleiding voor het Nederlands zwem ABC
Maximaal 2 kinderen per groep